Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Næstved

Radikale Venstres DNA i Næstved Kommune

Den politiske vision omhandler hele Næstved Kommune for alle borgere, vores politiske vision og vores holdning til økonomisk omhu og bedst anvendelse af vores ressourcer.

 

Næstved har en meget stolt og flot historie. Næstved fik sin købstadsstatus for mere end 880 år siden. Med kommunalreformen i 2007 blev kommunerne Fuglebjerg, Fladså, Holmegaard sammen med Næstved og Suså - en af landets største kommunale enheder.
 
Om man er bosiddende i Tappernøje, Hyllinge, Fuglebjerg, Glumsø, Karrebæksminde, Fensmark, i Mogenstrup eller i bykernen af den gamle by, er der meget at være stolt af og værne om. Bymiljø og landsbyidyl. I nærheden er der dejlig natur, smukke kystområder, skov og vand, historie, daglig rytme, kultur og meget mere. Næstved er en kommune med uanede muligheder.
 
Næstved har altid været et handelscentrum med driftige folk. Borgmesteren fra år 1480, Magnus Tuesen, er et godt og tidligt eksempel på innovation og nytænkning, da han byggede en badstue for borgerne i byen. Næstved er fortsat et driftigt handelsområde og en uddannelsesby. I Næstved Bymidte er der smukke huse og tegn på den ældste middelalder. Men der er også plads til at udvikle ungdommen sportsligt og kulturelt, ligesom der er plads til et rigt seniorliv på alle niveauer. Der er mulighed for at flytte til Næstved og plads til at bliver her.
 
Den politiske vision for Næstved Kommune
 
Radikale Venstres vision er, at Næstved er kommunen, der er fyldt med tryghed, vækst og innovation, rummelighed og fællesskab og en kommune, der skaber mulighed for et aktivt, miljøbevidst og deltagende liv for alle kommunens borgere.
 
Det handler om mennesket
 
Vi vil sikre, at borgeren både får lyst til og mulighed for at være med til at opretholde den særlige aura, der er omkring Næstved Kommune, og om nødvendigt at genopfinde og nyudvikle kommunen, både for at fastholde borgerne, men også for at tiltrække nye, ressourcestærke borgere.
 
Det vi har brug for i Næstved Kommune er at tro på, at de mange muligheder, der ligger lige for, kan realiseres, og at de mange kræfter, der er blandt borgerne anvendes og inddrages som aktive medspillere.
 
Vi har nemlig det rette grundlag at udvikle os ud fra. I vores liv skal vi først og fremmest undlade at spænde ben for os selv, det være sig kommunalt og lovgivningsmæssigt. Det samme gælder også i det vigtige og gode samarbejde mellem det offentlige og borgerne, der skaber engagement og nye ideer.  Nærdemokratiet skal være en virkelighed, ikke en floskel.
 
Radikale Venstre vil være tydelige og konkrete i vores kommunikation og vores udmeldinger. I forhold til borgerinddragelse vil vi sætte kriterier, der skaber indflydelse og medbestemmelse, således at alle kender til den indflydelse og påvirkningskraft, som enhver borger kan have.
 
Alle skal kunne forstå og tro på, at man har en stemme. Byrådet træffer vidtrækkende beslutninger og påvirker din dagligdag, din udvikling og dine muligheder. Derfor er det centralt, at alle beslutninger sker ud fra åbne og demokratiske processer, hvor alle bliver hørt og lyttet til. Det kan virke som et dilemma, men det er en udfordring, der skal tackles åbent og ærligt.
 
Det handler om politisk innovation
 
Radikale Venstre vil meget konkret i de kommende valgperioder arbejde for, at Næstved Kommune har klare mål, en solid strategi og en stærk vision. Radikale Venstre ønsker hverken hovsaløsninger eller at deltage i jagten på populistiske mærkesager.  
 
Radikale Venstre vil om nødvendigt udgøre den opposition, der kan opleves som irriterende, men fundamental for al udvikling. Radikale Venstre søger maximal indflydelse i det politiske arbejde. Vi er et samarbejdssøgende parti, der med den vægt vælgerne giver os vil påvirke dagligdagen. Radikale Venstre er på én og samme tid ideologisk og pragmatisk. Ideologisk når de store principielle linjer lægges - men pragmatisk når et flertal beslutter en given retning.
 
Vi i Radikale Venstre i Næstved ser os selv os som det parti, der har en betydelig og central rolle i byrådet.
 
Vi har ikke overdrevne opfattelser af os selv, men kan nemt forestille os i forbindelse med et sådant samarbejde, at det er en Radikal Venstre-politiker, der står i spidsen for byrådet, favner alle sider af det politiske billede og med andre ord stiller med en borgmesterkandidat. Radikale Venstre i Næstved Kommune lader borgernes afgivne stemmer afgøre, hvilken af vores kandidater, der stiller til borgmesterposten
 
 
 
Økonomisk ansvarlig
 
Fra Radikale Venstre I Næstved Kommune har det ikke skortet på advarsler og røde kort, f.eks. i forbindelse med kommunens økonomi, budgetoverskridelser og skolestrukturændringer. Den radikal vagthund har haft travlt. Rollen som at være vagthund alene bliver justeret i takt med vores styrkede indflydelse. Vi skal fortsat have en topansvarslig økonomisk målsætning, der gennemføres qua en samlet plan og vision for Næstved Kommune.
 
Radikale Venstres mål er at Næstved Kommune skal være for alle borgere. Planen udarbejdes som en flerårig og langsigtet strategi. Med et bredt flertal sikres solid bæredygtighed og stabil udvikling til gavn for borgere, erhverv og kommunens evne og vilje til at række ud over egne kommunegrænser.
 
Hvad er et godt mål? Vi skal sikre så høj livskvalitet for så mange borgere som muligt, hvor dét at leve, opleve og udleve livet er det første og klare mål. Livskvalitet skal forstås i en meget bred forstand
 
Vi ønsker i fremtiden en lyttende politisk adfærd, ikke blot i forhold til byrådsmedlemmerne og partierne i byrådet imellem, men også mellem erhverv, interesseorganisationer, institutioner, borgere og politikere.
 
At være ung eller ældre, at være et menneske med et handicap, stort eller lille eller at være en enlig mor, at være erhvervsdrivende, ansat eller ejer, have familie eller være alene, rig eller fattig: det handler alt sammen om mennesker. Og for os i vores part om de vilkår, som kommunen skal stå som garant for til vores borgere, menneskene i vores kommune. Det skal være en garanti for, at der er tilstrækkelige og rigtige tilbud; m.a.o. skal vi sikre rigtig og sund velfærd til gengæld for vores skattekroner. Vi mener, at der på alt for mange velfærdsområder mangler niveau, især når vi sammenligner os med andre kommune over det ganske land. Det kan vi – for menneskets og borgerens skyld – ikke være bekendt.
 
Der skal bygges nye strukturer, som skaber tillid. Der skal være plads til nyskabelser (som f.eks. Campus er udtryk for) og når Vandland nævnes, må man ikke gå på kompromis med resultater, der kan fremme Næstved Kommunes position også uden for egne kommunegrænser. Vi ønsker i fremtiden kvalitet og fremsynethed på alle hylder, også selv om det så kan tage lidt længere tid.
 
Radikale Venstre tror på samspil og synergieffekter med borgerne i Næstved Kommune, i byen, på landet, i Sjælland, i Skåne og i København. Med erhvervsvirksomheder a la Nordisk Film-biografprojektet. Vi vil heller ikke glemme de internationale udfordringer, som f.eks. Femernforbindelsen vil kunne skabe, og derfor skal de internationale uddannelser, der allerede er i byen, udbygges og forstærkes. Vi skal være ambitiøse og turde tænke stort.
 
Det store og kvalitative kulturudbud i Næstved bykerne bør udstrækkes til hele Næstved kommune- og vi må sikre at kvalitet og kvantitet fastholdes – kultur i Næstved er tæt ved at være kommunens ”brand”- det kan og skal vi være stolte af.
 
Vi skal finde nye måder at skabe ligeværdigt samarbejde, uanset om det er politisk eller borgerrelateret. Der er ikke noget i vejen med de gamle koryfæer og den måde, hvorpå man i Næstved Kommune har organiseret sig i dag bortset fra, at det ind imellem kan synes lettere. Men er ½ demokrati og ½ samarbejde lig med et visionært udsyn? Nej. Ingen kan være tjent med denne tilstand.
 
I Radikale Venstre vil vi også se ud over kommunegrænsen. Det skal vi, fordi Næstved Kommune skal være en af de mest attraktive kommuner i Region Sjælland.
 
Og endelig vil vi arbejde målrettet på at sikre, at alle danskere har viden om og kendskab til Næstved Kommune. Vi vil være et attraktivt område at besøge, flytte til og drive erhverv og innovation i. Vores område skal revitaliseres sammen med borgerne, og i front har vi ”Mærk Næstved-projektet”, hvor ildsjæle får rum og plads til at udfolde sig. Vi skal turde satse højere på attraktionsskalaen.